NKL - Profilmanual

Bruk av logo

BRUK AV NORSKE KOKKERS LANDSFORENINGS LOGOER OG SIGNATURLOGOER – FOR DELTAGERE I NKLS PARTNERPROGRAM

Norske Kokkers Landsforening er opptatt av å gi alle deltagere i NKLs partnerprogram en lik mulighet til å profilere partenes samarbeid.

NKL er opptatt av å tildele alle i NKLs partnerprogram rett til bruk av betegnelser nevnt i egen partneravtale. Betegnelsen skal kombineres med NKL signaturlogo, slik eksemplet under viser.

TYPOGRAFI
I kombinasjon med NKLs logoer skal det benyttes fonter, se egen side om typografi.

Ukritisk, annen bruk av NKLs grafikk kombinert med ordlyden «Stolt partner av» NKLs foreninger lokalt, kan være skadelig i forhold til de nasjonale sponsorens eksklusivitet.

Vårt forslag er at alle NKLs foreninger gjerne må gjøre en avtale med lokale sponsorer, og de må orientere de lokale sponsorene om NKLs gjeldende retningslinjer. Det er viktig at NKLs foreninger gjør sin lokale sponsor tydelig oppmerksom på dette og hvilke synlige gjenytelser dere kan gi.

NKLs forslag er at NKL foreninger gir lokale sponsorer adgang til å fronte deres engasjement lokalt i forhold ved å presentere dem på trykksaker, Rollups og egne websider som gjelder den aktivitet eller konkrete sak dette er avtale om.