NKL - Profilmanual

Logo

LOGO 1 - HOVEDLOGO
Hovedlogo skal benyttes i flest mulig tilfeller. Logoen kan brukes både positiv og negativ, på hvit eller sort bakgrunn. Velg den versjonen som gjør at logoen blir best mulig synlig.

Sørg for at logoen alltid har nok luft rundt seg. Avstanden skal tilsvare høyden på teksten i ordet Landsforening.
Dette vil øke synligheten og sørge for at NKL er en tydelig avsender.

Proporsjonene på logoen må ikke forandres ved at logoen strekkes eller sammentrykkes.

Det skal ikke tilføyes annen tekst til logoen.

LOGO 2 - BREDDEVARIANT
Dersom det ikke er hensiktsmessig å bruke hovedlogen, kan breddevarianten benyttes. 

Logoen kan brukes både positiv og negativ, på hvit eller sort bakgrunn. Velg den versjonen som gjør at logoen blir best mulig synlig. Sørg for at logoen alltid har nok luft rundt seg. Dette vil øke synligheten og sørge for at NKL er en tydelig avsender.

Proporsjonene på logoen må ikke forandres ved at logoen strekkes eller sammentrykkes. 

Det skal ikke tilføyes annen tekst til logoen.

JPG

_NKL-hovedlogo_NEG.png

390.09KB - 2386x2598

_NKL-hovedlogo.jpg

810.6KB - 2386x2598

NKL-breddelogo_neg.png

115.12KB - 1299x524

NKL-breddelogo.jpg

867.86KB - 1299x524

NY-LOGO-De norske kokkelandslagene - ny.jpg

129.84KB - 1124x266

NY-LOGO-De norske kokkelandslagene_neg.jpg

47.14KB - 1124x266

AI

ai
_NKL-breddelogo_CMYK-neg.ai

1.39MB

ai
_NKL-breddelogo_CMYK.ai

1.39MB

ai
_NKL-hovedlogo_CMYK_neg.ai

1.8MB

ai
_NKL-hovedlogo_CMYK.ai

1.81MB

ai
LOGO-De norske kokkelandslagene - generalpartner.ai

227.69KB

ai
LOGO-De norske kokkelandslagene - ny.ai

234KB

ai
LOGO-De norske kokkelandslagene_neg.ai

221.98KB

ai
NKL Flagg-logo.ai

1.74MB

PNG

_NKL-breddelogo_CMYK-neg.png

153.23KB - 1887x649

_NKL-breddelogo_CMYK.png

154.13KB - 1887x649

_NKL-hovedlogo_CMYK_neg.png

170.93KB - 1076x1182

_NKL-hovedlogo_CMYK.png

171.63KB - 1076x1182

NKL Flagg-logo.png

36.14KB - 1125x187

NY-LOGO-De norske kokkelandslagene - ny.png

41.4KB - 1124x266

NY-LOGO-De norske kokkelandslagene_neg.png

41.86KB - 1124x266

Logo & Segl - PMS

ai
_NKL-hovedlogo_PMS_neg.ai

1.8MB

ai
_NKL-hovedlogo_PMS.ai

1.81MB

ai
NKL-breddelogo_PMS_neg.ai

1.39MB

ai
NKL-breddelogo_PMS.ai

1.4MB

ai
NKL-SEGL_PMS.ai

1.82MB

NKL - Engelsk undertekst

ai
NKL-breddelogo_m segl_engelsk undertekst_neg.ai

1.38MB

ai
NKL-breddelogo_m segl_engelsk undertekst_PMS.ai

1.39MB

ai
NKL-breddelogo_m segl_engelsk undertekst.ai

1.39MB

ai
NKL-hovedlogo_m segl_engelsk undertekst_CMYK.ai

1.8MB

ai
NKL-hovedlogo_m segl_engelsk undertekst_neg.ai

1.79MB

ai
NKL-hovedlogo_m segl_engelsk undertekst_PMS_neg.ai

1.79MB

ai
NKL-hovedlogo_m segl_engelsk undertekst.ai

1.8MB

NKL-breddelogo_m segl_engelsk undertekst.jpg

429.57KB - 2269x767

NKL-hovedlogo_m segl_engelsk undertekst_CMYK.jpg

1.05MB - 1261x1346

NKL-hovedlogo_m segl_engelsk undertekst.jpg

1.2MB - 1329x1353

NKL-breddelogo_m segl_engelsk undertekst_neg.png

148.92KB - 2149x649

NKL-breddelogo_m segl_engelsk undertekst_PMS.png

148.84KB - 2149x649

NKL-breddelogo_m segl_engelsk undertekst.png

149.36KB - 2149x649

NKL-hovedlogo_m segl_engelsk undertekst_CMYK.png

510.48KB - 1212x1196

NKL-hovedlogo_m segl_engelsk undertekst_neg.png

164.19KB - 1212x1196

NKL-hovedlogo_m segl_engelsk undertekst_PMS_neg.png

163.84KB - 1212x1196

NKL-hovedlogo_m segl_engelsk undertekst.png

164.15KB - 1212x1196

PDF

pdf
_NKL-hovedlogo_NEG.pdf

806.69KB

pdf
_NKL-hovedlogo.pdf

821.57KB

pdf
LOGO-De norske kokkelandslagene - ny.pdf

286.99KB

pdf
NKL Flagg-logo.pdf

749.33KB

pdf
NKL-breddelogo-neg.pdf

387.62KB

pdf
NKL-breddelogo.pdf

394.87KB

pdf
NY-LOGO-De norske kokkelandslagene_neg.pdf

142.94KB