NKL - Profilmanual

Logo De Norske Kokkelandslagene

Logoen til De Norske Kokkelandslagene skal benyttes på plagg og annet materiell i forbindelse med kokkelandslagenes aktiviteter. Logoen kan gjerne kombineres med bruk av NKL-seglet.
Navnet ventrestilles under logo. Avstanden tilsvarer høyden i teksten Kokkelandslaget. 
Font: Proxima Nova 20 pkt.

JPG

LOGO-De norske kokkelandslagene.jpg

131.59KB - 1125x266

LOGO-Kokkelandslaget Community Catering.jpg

139.75KB - 1299x421

LOGO-Kokkelandslaget_junior.jpg

118.62KB - 1299x422

LOGO-Kokkelandslaget.jpg

110.46KB - 1299x422

PNG

LOGO-De norske kokkelandslagene_neg.png

41.88KB - 1125x266

LOGO-De norske kokkelandslagene.png

41.2KB - 1125x266

LOGO-Kokkelandslaget Community Catering_neg.png

47.12KB - 1132x266

LOGO-Kokkelandslaget Community Catering.png

48.42KB - 1132x266

LOGO-Kokkelandslaget_junior_neg.png

40.47KB - 1124x266

LOGO-Kokkelandslaget_junior.png

41.35KB - 1124x266

LOGO-Kokkelandslaget_senior_neg.png

37.68KB - 1124x266

LOGO-Kokkelandslaget_senior.png

38.46KB - 1126x271

AI

ai
LOGO-De norske kokkelandslagene_neg.ai

224.32KB

ai
LOGO-De norske kokkelandslagene.ai

225.56KB

ai
LOGO-Kokkelandslaget Community Catering_neg.ai

365.16KB

ai
LOGO-Kokkelandslaget Community Catering.ai

381.83KB

ai
LOGO-Kokkelandslaget_junior_neg.ai

353.66KB

ai
LOGO-Kokkelandslaget_junior.ai

374.67KB

ai
LOGO-Kokkelandslaget_senior_neg.ai

358.47KB

ai
LOGO-Kokkelandslaget_senior.ai

370.32KB

PDF

pdf
LOGO-De norske kokkelandslagene_neg.pdf

218.31KB

pdf
LOGO-De norske kokkelandslagene.pdf

219.57KB

pdf
LOGO-Kokkelandslaget Community Catering_neg.pdf

359.12KB

pdf
LOGO-Kokkelandslaget Community Catering.pdf

374.6KB

pdf
LOGO-Kokkelandslaget_junior_neg.pdf

353.64KB

pdf
LOGO-Kokkelandslaget_junior.pdf

366.18KB

pdf
LOGO-Kokkelandslaget_senior_neg.pdf

351.86KB

pdf
LOGO-Kokkelandslaget_senior.pdf

362.44KB