NKL - Profilmanual

Logo NKL foreninger

Logoen er laget med stedsnavn der hvor NKL har sine aktive foreninger. Vi oppfordrer alle foreninger til å benytte denne logoen i de kanaler man er synlig lokalt. 

Trenger du å få tilsendt logoen til trykksaker eller annet, tar du kontakt med daglig leder.