NKL - Profilmanual

Segl

Seglet i logoen kan benyttes uten undetekst der hvor det er hensiktsmessig, f.eks til brodering på jakkeerme. Seglet skal kun brukes i denne varianten - rød og hvit, på hvit eller sort bakgrunn. 

Det skal ikke tilføyes annen tekst til seglet enn teksten som hører til i hovedlogo/breddelogo.

Filer

NKL-SEGL.jpg

1000.88KB - 2694x2598

NKL-SEGL.png

465.94KB - 2694x2598

ai
NKL-SEGL_CMYK.ai

1.81MB

ai
NKL-SEGL_PMS.ai

1.82MB