NKL - Profilmanual

Typografi

Primærtypesnitt for headinger er Proxima Nova Bold
Primærtypesnitt for brødtekst er Proxima Nova Regular eller Light
--
Alternativt kan fonten Verdana benyttes. Denne fonten er tilgjengelig på både PC- og Mac.